I. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów firmy GREEN DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Administratorem danych osobowych jest GREEN DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. SŁONECZNA 15, 27-440 ĆMIELÓW, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000894093, NIP 6612381692, REGON 388639247.

II. Dane osobowe

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu,

  • adres zamieszkania,

  • dane firmy (nazwa, adres, NIP, REGON),

  • inne dane podane dobrowolnie przez Klienta.

 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • realizacji umowy o świadczenie usług,

  • obsługi zapytań i zgłoszeń Klientów,

  • marketingu bezpośredniego,

  • prowadzenia analiz statystycznych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług.

III. Prawa Klienta

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 2. W celu realizacji swoich praw Klient może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@greendynamic.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

IV. Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, ich ujawnieniem, zniszczeniem lub utratą.

 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie są usuwane.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2021-04-13 i może ulec zmianie w przyszłości.

 2. O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności Klienci będą informowani na bieżąco.

VI. Kontakt

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail biuro@greendynamic.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

img-24
Skontaktuj się z nami
Masz pytania dotyczące oferty GREEN DYNAMIC? Szukasz fachowego doradztwa w zakresie fotowoltaiki, modernizacji C.O. i C.W.U. lub innych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii? Skontaktuj się z nami! Wygodny formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej to szybki i łatwy sposób na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Nasi doświadczeni doradcy chętnie pomogą Ci dobrać optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb.